الف- مقررات انضباطی :

۱–  پوشش فراگیران باید از نظر دوخت رنگ ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب  با فضای آموزشی جهاد دانشگاهی باشد.

          ۱-۱ پوشش خواهران، چادر یا مانتو بلند، مقنعه، جوراب بلند و شلوار و بدون آرایش است.

          ۲-۱ پوشش برادران باید بدون استفاده از لباسهای نامتعارف و طبق عرف ایرانی اسلامی باشد.

۲-  رعایت ادب واحترام و حسن رفتار نسبت به مسئولین و مدرسان و کارکنان و دیگر فراگیران.

۳-  رعایت بهداشت و نظافت فردی در محیط مرکز آموزش و عدم مصرف مواد خوراکی بخصوص مایعات در محل کلاس ضروری می باشد.

۴-  پرهیز از همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی.

۵-  چنانچه فراگیر به امکانات و ساختمان مرکز آموزشی یا وسایل سایر فراگیران خسارت وارد کند باید خسارت وارده را پرداخت نماید.

۶-  حضور به موقع در کلاس و ترک مرکز پس از پایان ساعت کلاس آموزشی الزامی است.

* در صورت عدم رعایت موارد فوق جهاد دانشگاهی می‌تواند فراگیر را از یک ترم/ دوره محروم نماید.

 

ب- شرایط حضور و غیاب:

  • فراگیر موظف به حضور منظم در کلاس و طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش است. غیبت فراگیر در یکی از موارد ذیل موجب محروم شدن وی از امتحان خواهد شد.
  • غیبت موجه و غیرموجه بیش از یک چهارم کل ساعات دوره
  • تاخیر فراگیر کمتر از ۱۵ دقیقه به عنوان غیبت غیر موجه محسوب شده و با هم جمع می گردد. در این صورت فراگیر اجازه ورود به کلاس را دارد. ولی چنانچه تاخیر بیشتر از ۱۵ دقیقه گردد، جهت حفظ نظم از ورود فراگیر به کلاس جلوگیری به عمل خواهد آمد.
  • در صورت نیاز به تشکیل کلاس های فوق العاده و یا جبرانی، مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در تعیین روز و ساعت آنها بر اساس شرایط موجود کاملا مختار است. (عدم حضور در کلاس های جبرانی، غیبت منظور می‌گردد)

 

ج-شرایط انصراف:

در صورتی که فراگیر پس از پذیرش و ثبت نام در دوره آموزشی، نسبت به انصراف از تحصیل اقدام و فرم مربوطه را تکمیل و به مرکز تحویل نماید طبق یکی از موارد زیر عمل خواهد شد:

  • در صورتی که انصراف فراگیر قبل از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد ۱۰% از کل شهریه اعلام شده کلاس کسر و مابقی آن مسترد خواهد شد.
  • در صورتی که انصراف بعد از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد ۲۵% از شهریه به عنوان خسارت کسر و مابقی عودت داده خواهد شد.
  • در صورتی که فراگیر پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، (حتی اگر در آن کلاس شرکت نکرده باشد)،۵۰% از شهریه به ‌عنوان خسارت کسر و مابقی عودت داده خواهد شد.
  • پس ازتشکیل جلسه سوم شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

شرایط و ضوابط انصراف طبق موارد ارائه شده بالا می باشد و هچ گونه استثنایی در اجرای آن وجود نخواهد داشت.

نکته: انصراف، با اعلان کتبی فراگیر و پر کردن فرم مخصوص آن قابل قبول می باشد و در صورت عدم مراجعه فراگیر به هیچ وجه مبلغی عودت داده نخواهد شد.

د جهاد دانشگاهی صرفا مجری برگزاری دوره آموزشی می­ باشد و تضمینی از بابت ایجاد شغل برای فراگیر ندارد.

ذ– هزینه کتاب و جزوات درسی جداگانه محاسبه می­ گردد. 

فهرست