اسامی خریداران سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بیجار گروس
مواردی که که با ستاره “*” مشخص گردیده به منزله این است که این موارد در پرونده ناقص می باشد.لطفاً این عزیزان جهت تکمیل پرونده خود اقدام فرمایند.

[table id=1 /]

فهرست